Teken In
Loading...

ONS GESKIEDENIS

Kaap Agri het tot stand gekom toe ‘n paar boere in die Swartland besluit het om ghwano (voëlmis) vir bemesting gesamentlik aan te koop.  Dit het gelei tot die formele stigting van De Westelike Graanboeren Koöperatiewe Vereniging in 1912.  Oor die jare heen het die maatskappy met ‘n tak-en-silo netwerk in die Swarltand and Boland uitgebrei.  Van 1930 tot 1950 het verskeie ander koöperasies in buurdorpe en -gebiede ontstaan.  Hulle het almal basies dieselfde funksies as Wesgraan verrig.  In 1981 het die eerste groot samesmelting plaasgevind toe Wesgraan saamgesmelt het om WP (Koörperatief) Beperk te vorm.  Sedertdien het verdere amalgamasies met Drakenstein Vrugtekwekers en Wynland Koöperasie plaasgevind.

In 1995 is WP (Koöperatief) omskep in ‘n openbare maatskappy, WPK Landbou Beperk.  Dit was die eerste van die voormalige koöperasies wat van die koöperasie- na die maatskappyvorm omgeskakel het.  Intussen het Porterville Landboukoöperasie en Noord-Boland Koöperasie saamgesmelt om Boland Agri te vorm.  Die huidige Kaap Agri het ontstaan uit die samevoeging van WPK en Boland Agri in 2005.

Vandag sluit Kaap Agri se bedieningsgebied in die Swartland, Boland, Wynland, Overberg, Langkloof, Namakwaland, Oranjerivier, Sondagsriviervallei, Namibië en die gebiede tussenin, asook Limpopo, Mpumalanga en Gauteng.  Kaap Agri se bedieningsgebied is derhalwe Suider-Afrika.

DIREKSIE & BESTUUR

Sean Walsh

Hoof Uitvoerende Beampte

B.Econ (Hons)

Aangestel: 22.11.2011

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: NVT

Kundigheid en ervaring:
Mnr Walsh het ‘n B.Econ en ‘n Honneursgraad in Vervoerekonomie. Hy het ondervinding in distribusiedienste, logistiek, die meulenaarsbedryf, vleisverwerking, die kleinhandel en landbousektore, waar hy senior posisies by verskeie instansies beklee het, onder meer by SAB, Sefalana SA Botswana, Derek Brink Holdings, SBV Services Bpk, GWK Bpk en Kaap Agri.

Mnr Walsh het in 2008 by Kaap Agri aangesluit as ‘n Bedryfsdirekteur, en is in 2011 as Besturende Direkteur aangestel.

Hy dien tans as uitvoerende komiteelid van Agbiz, aangestel deur die lede van Agbiz.

Graeme Wayne Sim

Finansiële Direkteur

BComm (Acc)
BComm (Acc)(Hons)
CA (SA)

Aangestel: 01.08.2015

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: Finansieringskomitee

Kundigheid en ervaring:
Mnr Sim is die Finansiële Direkteur van Kaap Agri en het in 2015 by die Groep aangesluit. Hy is ‘n geoktrooieerde rekenmeester (SA) en het sy klerkskap by EY voltooi.

Hy het voorheen verskeie bestuursposisies op uitvoerende- en direksievlak beklee by onder meer Brainware Bpk, Sherwood International (Edms) Bpk en Massbuild (Edms) Bpk, waar hy hoofsaaklik betrokke was by verkryging, logistiek en die voorsieningsketting, asook die kleinhandel omgewing.

George Murray Steyn

Onafhanklike Nie-uitvoerende Voorsitter

BA (Regte)
LLB

Aangestel: 01.06.2012

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: Menslike Hulpbronne Komitee
Nominasiekomitee

Kundigheid en ervaring:
Mnr Steyn het ‘n BA (Regte) en ‘n LLB graad. Hy is sedert Februarie 2012 die Voorsitter van Kaap Agri. Hy beskik oor uitgebreide ervaring in die kleinhandelsektor, het in 1986 by die Pepkor Groep aangesluit, en was vanaf 1991 tot 2005 'n uitvoerende direkteur van Pep Retail Beperk en Pepkor Retail Beperk, en Besturende Direkteur vanaf 2005 tot 2011.

Hy dien tans as 'n nie-uitvoerende direkteur van Pepkor Holdings Beperk, Pepkor Beperk en RCL Foods Beperk. Hy boer ook in die Karoo en is aktief betrokke in die breë gemeenskap. Mnr Steyn is tans ook die Voorsitter van die Raad van die Universiteit van Stellenbosch.

Chris Adriaan Otto

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur

BComm
LLB

Aangestel: 22.11.2011

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: Ouditkomitee
Vergoedingskomitee
Nominasiekomitee

Kundigheid en ervaring:
Mnr Otto het B.Comm en LLB grade aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hy is ‘n medestigter en direkteur van die PSG Groep Beperk, Capitec Bank Holdings Beperk en Zeder Investments Beperk. Hy was vir 14 jaar verbonde aan die PSG Groep en is nou afgetree, maar hy bly aan op die direksie as nie-uitvoerende direkteur. Hy dien as nie-uitvoerende direkteur in verskeie ander maatskappye, insluitend die Distell Groep Beperk, en hy is ook die voorsitter van Capevin Holdings Beperk.

Jakobus Hendrik van Niekerk

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur

Loods

Aangestel: 22.11.2011

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: Finansieringskomitee
Menslike Hulpbronne Komitee
Nominasie Komitee

Kundigheid en ervaring:
Mnr van Niekerk het sedert 1987 as direkteur gedien op die direksie van Boland Agri Beperk, een van Kaap Agri se voorgangers.

Hy was voorheen ‘n loods by die SA Lugmag waarna hy in die Saron area begin boer het. Hy boer met uitvoervrugte en het ook boerderybelange in Australië.

Mnr van Niekerk dien as lid van die nominasiekomitee, die ouditkomitee en die menslike hulpbronne komitee.

Bernhardt Seyfferdt du Toit

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur

BAgric (Bestuur)

Aangestel: 22.11.2011

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: Ouditkomitee

Kundigheid en ervaring:
Mnr Du Toit het sedert 2001 as direkteur gedien op die direksie van Boland Agri Beperk, een van Kaap Agri se voorgangers.

Mnr Du Toit boer in die Koue Bokkeveld area naby Ceres, en hy is ‘n uitvoerboer betrokke by die produksie van onder andere vrugte, groente, koring en aartappels. Hy voer uit na Kanada, verskeie Europese lande, Rusland en die Verre Ooste. In 2009 is hy aangewys as Suid-Afrika se Boer van die Jaar.

In 2008 was sy boerderyonderneming betrokke by een van die grootste bemagtigingstransaksies in die Wes-Kaap ten bedrae van meer as R50 miljoen.

Mnr Du Toit dien reeds vir etlike jare op die ouditkomitee en hy dien ook op die direksies van verskeie maatskappye verwant aan die landbousektor.

Helgard Muller Smit

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur

BEcon
MA - Stads- en Streeksbeplanning

Aangestel: 22.11.2011

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: Finansieringskomitee

Kundigheid en ervaring:
Mnr Smit het sedert 1987 as direkteur gedien op die direksie van Boland Agri Beperk, een van Kaap Agri se voorgangers.

Mnr Smit is ‘n graanboer van Eendekuil naby Piketberg, en hy boer ook naby Porterville. Sy ander boerderybelangstelling is bees- en skaapboerdery in Australië.

Hy dien sedert 2011 in die Finansieringskomitee.

Johannes Hendrik le Roux

Nie-uitvoerende direkteur

BAcc
(CTA)
HDip (Tax)
CA (SA)

Aangestel: 30.04.2014

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: Finansieringskomitee

Kundigheid en ervaring:
Mnr Le Roux is tans die Finansiële Direkteur van Zeder Beleggings Beperk.

Hy is ‘n geoktrooieerde rekenmeester (SA) en het ook ‘n HDip (Belasting). Hy het 17 jaar ondervinding van finansiële dienste waarvan die laaste 10 jaar by die groter PSG groep was.

Hy was sedert 2014 ‘n beleggingsbestuurder by Zeder en dien tans as ‘n nie-uitvoerende direkteur van verskeie maatskappye insluitend die Capespan Groep en Zaad Holdings Beperk.

Danell du Toit

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur

BComm (Hons)

Aangestel: 01.03.2017

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: Oudit Komitee

Kundigheid en ervaring:
Mev Du Toit het ‘n BComm (Hons) graad aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Mev Du Toit is tans die Besturende Direkteur van die De Keur Groep.

Sy dien op verskeie direksies waaronder, De Keur Agri (Edms) Bpk, De Keur Landgoed (Edms) Bpk, Tipmar (Edms) Bpk en De Keur Bemarking (Edms) Bpk.

Mev Du Toit is ook by die Breyton Paulse Stigting betrokke.

Dr Ernest Allen Messina

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur

BA (Hons)
MA - Suid Afrika Studies
PG Dip D Phil

Aangestel: 01.03.2017

Nationaliteit: Suid-Afrikaans

Raad sub-kommittee: Sosiale- en Etiese Komitee

Kundigheid en ervaring:
Dr Messina het ‘n BA (Hons) graad, twee meestersgrade, ‘n doktorsgraad en ‘n Nagraadse Diploma in Hoër Onderwys.

Dr Messina is tans die uitvoerende beampte van die AHI (Afrikaans Handelsinstituut) en hy is ook die voorsitter van die Groot Constantia Trust. Hy dien ook as direkteur by Isipani Construction, die Du Toit Groep en Cape Town Radio.

Dr Wynoma Chantel Michaels

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur

B Sc
B Sc (Hons)
M Sc
PhD

Aangestel: 01.08.2017

Nationaliteit: Suid Afrikaans

Raad sub-kommittee: Sosiale en Etiese Komitee

Kundigheid en ervaring:
Dr Michaels is sedert 2010 die Programbestuurder by Wynoma Michaels Consult, waar sy haar ervaring en bekwaamheid in besigheids- en bestuurskonsultasie aanwend om besighede behulpsaam te wees met die ontwikkeling van ‘n holistiese benadering ten opsigte van die hantering van hul uitdagings.

Sy het haar loopbaan as ‘n wetenskaplike by Denel Somchem begin, maar het mettertyd haar fokus na die onderwyssektor verskuif, eers as ‘n onderwyser te Hoër Meisieskool Bloemhof, en later as Adjunk-Direkteur van die Instituut vir Wiskunde en Wetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy het ervaring in besigheidskonsultasie opgedoen onder meer in sektore soos landbou, mynbou en minerale, asook voedsel en drank, voordat sy haar eie maatskappy opgerig het.

Isaac (Ike) Chalumbira

Nie-uitvoerende direkteur

BSc (Bedryfsielkunde)
MBA (Strategie)

Aangestel: 19.09.2018

Nationaliteit: Suid Afrikaans

Raad sub-kommittee: Geen

Kundigheid en ervaring:
Mnr Chalumbira het ‘n BSc-graad in Bedryfsielkunde van die Universiteit van Kaapstad asook ‘n MBA (Strategie) van die Milpark-sakeskool (Thames Valley). Sy korporatiewe loopbaan sluit meer as 10 jaar by Procter & Gamble (P&G) en The Coca-Cola Company (TCCC) in waar hy verskeie senior bestuursposisies gehad het.

As entrepreneur, het hy in 2005 Lionshare Holdings (Edms) Bpk gevestig wat op beleggings in hoofsaaklik die brandstof-, energie-, eiendom-, verbruikersgoedere en logistieke sektore fokus. Hy is ‘n aktiewe lid van Young Presidents Organisation (YPO), die wêreld se grootste vereniging vir uitvoerende hoofde en het verskeie leierskapsposisies by dié organisasie.

Naam Posisie
DC (David) Gempies Menslike Hulpbronne
AJ Griesel Kommersieël
GW (Graeme) Sim Finansies
HJ (Hennie) Smit Verkryging & Logistiek
SW (Sean) Walsh Besturend
T (Tasneem) Sulaiman-Bray Korporatiewe Sake
Naam Posisie
Wian Beukes Groepbestuurder : Dienste & E-Verhandeling
Johan de Lange Hoofbestuurder : Direkte Verkope & Dienste
Johann Engelbrecht Uitvoerende Bestuurder : Kommunikasie
David Gempies Direkteur : Menslike Hulpbronne
Charl Graham Groepbestuurder : Inligtingsbestuur
AJ Griesel Direkteur : Agri & Handel
Leopold Human Groepbestuurder : Finansieringsdienste
Reinhard Köstens Maatskappysekretaris
Tasneem Sulaiman-Bray Direkteur : Korporatiewe Sake
Jayson Abrams Besturende Direkteur : The Fuel Company
Graeme Sim Direkteur : Finansies
Hennie Smit Direkteur : Verkryging & Logistiek
Werner van Zyl Groep Bestuurder : Eiendomme
Gerhard Victor Groepbestuurder : Finansies
Sean Walsh Besturende Direkteur

FINANSIERING

Finansiering

Kaap Agri se finansieringsdienste bestaan uit twee divisies naamlik ‘n operasionele en ‘n administratiewe divisie om ‘n gefokusde dienslewering aan beide eksterne en interne kliënte te verseker.

‘n Wye reeks finansieringsprodukte is beskikbaar om aan kliënte se diverse behoeftes te voldoen. Die Bedryfsdivisie is die skakel tussen die kliënt en die finansieringsdienste afdeling vir alle kredietbehoeftes, bv. Aansoeke vir nuwe rekeninge, verhoging van kredietlimiete, rekeningnavrae ens.

Om vinnige toegang tot Kaap Agri se Finansieringsdienste te verseker is daar tans 12 streeks finansieringsdienste kantore naamlik; Ceres, Clanwilliam, Malmesbury, Marble Hall, Paarl, Patensie, Porterville, Springbok, Upington, Worcester en in Namibië, Mariental en Otjiwarongo.

Taalbeleid : Dokumentasie soos voorgeskryf deur die Nasionale Kredietwet, en wat by Kaap Agri in gebruik is, is tans in beide Afrikaans en Engels beskikbaar.

Nasionale Kredietreguleerder dokumentasie wat hieronder resorteer is:

  • Aansoekvorms vir ‘n kredietfasiliteit ooreenkoms
  • Standaard terme en Voorwaardes
  • Kwotasies en Termyne
  • Kredietvoorwaardes
  • Versoeke vir betaling en Seksie 129 dwangbevele
  • Maandstate

Rentekoers

Die prima bankkoers van Kaap Agri se bankiers vorm die basis vir die vasstelling van rentekoerse. Gedifferensieerde rentekoerse is van toepassing. Faktore soos bate en laste verhoudings, solvensie, betalingsgeskiedenis, en bedryfsrisiko’s sal oorweeg word. Kaap Agri behou egter die reg voor om rentekoerse na gelang van individuele omstandighede aan te pas.

Ons vertrou dat ons vir u tot diens kan wees.

Sien Finansieringsdienste Takke
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Ok