Teken In
Loading...

“Volhoubare ontwikkeling het betrekking op die ontwikkeling van strategieë sodat sukses en prestasie binne ‘n ekonomiese, sosiale en omgewingskonteks gemeet kan word” – KING IV

Kaap Agri is bewus van die verantwoordelikheid wat hy het ten opsigte van al sy belanghebbers sowel as die breër gemeenskap. Groei en finansiële prestasie word deur ons as belangrik geag, maar altyd binne die raamwerk van goeie finansiële, sosiale en etiese praktyke. Ons glo in langtermyn volhoubare ontwikkeling en goeie korporatiewe bestuur, en pas dit toe deur die nakoming van gepaste beleid en prosesse binne die maatskappy.

“Korporatiewe bestuur verwys na die uitoefening van etiese en effektiewe leierskap deur die leiers in die organisasie” – KING IV

Kaap Agri huldig die siening dat goeie korporatiewe bestuur grootliks bydra tot die skep en ontwikkeling van ‘n volhoubare waarde-stelsel binne die organisasie. Ons verbind ons tot die hoogste standaard van korporatiewe bestuur, integriteit en etiek onder andere deur middel van ‘n etiese gedragskode en ‘n beleid van geen verdraagsaamheid ten opsigte van diefstal, oneerlikheid en korrupsie. Ons onderskryf die beginsels van verantwoordelikheid, toerekeningsvatbaarheid, billikheid en deursigtigheid

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Ok