Teken In
Loading...

BEMAGTIGING

Kaap Agri is ‘n voorloper van swart ekonomiese bemagtiging (SEB) in die landboudienstesektor deurdat meer as 25% van sy aandele deur SEB-groepe van voorheen benadeeldes besit word.  Die maatskappy is reeds op vlak 3 ‘n SEB bydraer met ‘n 110% erkenningsvlak en hy streef daarna om dit verder te verhoog.  Dit is een van die beste syfers in die landbouverskaffingsketting.

Die Kaap Agri Werknemer- en Plaaswerkertrust is op die been gebring deurdat 5% van Kaap Agri se aandele aan die Trust uitgereik is.  Die dividendinkomste word gebruik om ‘n lening af te los en vir aanwending deur die Trust.  Die begunstigdes van die Trust is plaaswerkers, hul gesinne en gemeenskappe, sowel as werknemers van Kaap Agri vanuit voorheen benadeelde groeperinge.

Vir die werk wat Kaap Agri binne sy gemeenskappe doen, is hy in 2014 vereer toe hy aangewys is as die algehele wenner van die Media24-prys vir maatskaplike investering deur ongenoteerde maatskappye.  Kaap Agri is ook eerste geplaas in die afdeling vir vaardigheidsontwikkeling. 

Hoewel sosiale en volhoubaarheidsgedrag die verantwoordelikheid van elke werknemer van Kaap Agri is, word die nakoming daarvan ook deur die direksie gemoniteer deur die sosiale en etiese komitee wat formeel met bestuur vergader, en ook aan die direksie verslag doen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Ok