Teken In
Loading...

Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid

Kaap Agri Akademie

Die Kaap Agri Akademie in Porterville se deure het in 2008 oopgemaak. Die Akademie het afgeskop met ‘n Boerdery-Ontwikkelingsprogram vir opkomende boere. Hierdie kursus, wat by die AgriSETA geakkrediteer is, word jaarliks deur ongeveer 25 opkomende boere, wat uit meer as 100 aansoekers gekeur is, bygewoon. Alle kursusgangers het toegang tot grond en is reeds in boerdery betrokke.

Die inhoud van die program, wat deur Bathopele aangebied word, bestaan uit verskeie sessies wat deur die loop van die jaar aangebied word, en is verdeel in twee gedeeltes, naamlik besigheidspraktyke en boerderypraktyke. Die doel van die kursus is om opkomende boere toe te rus met praktiese sowel as bestuurskundigheid, sodat hulle uiteindelik kan ontwikkel tot kommersiële boere.

Die kursus word op NQF-2 vlak aangebied en bestaan uit boerderybestuur, volhoubare boerderypraktyke, sowel as veeboerderypraktyk en gewasverbouing. Die kursus is nou omgeskakel na ‘n leerlingskap en suksesvolle studente sal nou ‘n Leerlingskap in Gemengde Boerdery ontvang.

Die Akademie het reeds twee maal die AgriSETA se leerder van die jaar opgelewer, en verskeie ander studente was ook finaliste vir hierdie toekenning. Meer as 240 studente het reeds die program voltooi.

Sedert 2010 het die Akademie ook begin met die opleiding van plaaswerkers. Die kursusse en die diensverskaffers word beide deur die AgriSETA geakkrediteer. Van die kursusse wat aangebied word is trekker instandhouding, noodhulp, spuitpompoperateur, toesighouding, hantering van chemiese middels, sweiswerk, vurkhyseroperateur, boord monitering, en veiligheidsverteenwoordiger. Onder die nuwe kursusse is brandbestryding en veiligheid op plase.

Die Akademie bied ook kursusse op aanvraag aan en baie van die plaaswerkerkursusse word op ‘n satelietbasis by van Kaap Agri se bedryfspunte aangebied. Sedert 2010 is daar reeds meer as 4,000 plaaswerkers deur die Akademie opgelei.

SIEN DIE KAAP AGRI AKADEMIE BROSJURE

Werknemers en Plaaswerkers Trust

Vyf persent van Kaap Agri se aandele is uitgereik aan die Kaap Agri Werknemers en Plaaswerkers Trust. Die inkomstebegunstigdes is plaaswerkers, hulle gesinne en gemeenskappe. Die Trust word bestuur deur vier trustees, van wie twee onafhanklik is.

Inkomste in die vorm van dividende ontvang word aangewend om die skuld van die Trust af te los, maar 10% daarvan is beskikbaar vir aanwending deur die Trust.

Kaap Agri het ook finansiering verskaf aan The Fruit Workers Development Trust vir die aankoop van aandele in Kaap Agri wat ten doel het om die dividendopbrengs te gebruik ter bevordering van die Trust se doelstellings.

Sosiale en Etiese Komitee

Sosiale en volhoubaarheidsgedrag is die verantwoordelikheid van elkeen wat by Kaap Agri werk en betrokke is. Die Direksie moniteer die nakoming deur die Sosiale en Etiese komitee wat formeel met bestuur vergader en ook aan die Direksie verslag doen.

Sosiale Verantwoordelikheid

Kaap Agri is betrokke by verskeie gemeenskapsprojekte en boerderyprojekte waar voorheen benadeelde gemeenskappe ondersteun word deur finansiële bydraes, werkskepping en indirekte ondersteuning. Kaap Agri is ook op baie ander terreine op primêre vlak betrokke by landbou en landbou-ondersteunende aktiwiteite en verenigings, terwyl individuele takke gemeenskapsprojekte het wat plaaslike ontwikkeling ondersteun.

Personeel word aangemoedig om ook individueel en namens die maatskappy op plaaslike vlak betrokke te wees by gemeenskapsaksies, en ongeveer 85 gemeenskapsprojekte is die afgelope jaar op takvlak onderneem. Die “Care and Grow”-program het ten doel om ’n verskil te maak in plaaslike gemeenskappe deur vennootskappe en ondersteuning. Kaap Agri verskaf ook finansiële ondersteuning aan verskeie leerders en studente in die landbou-, kleinhandels-, bemarkings- en bestuurstudierigtings.   Huidiglik ontvang drie studente en vier en dertig skoliere ondersteuning uit die Kaap Agri beursprogram. Donasies, borgskappe en bydraes word toegestaan aan verdienstelike instansies wat die bevordering van gemeenskappe ten doel het volgens vooropgestelde beleid.

Omgewing

Die Groep se voetspoor strek hoofsaaklik deur die platteland waar sy eie aktiwiteite en dié van sy klante ten nouste aan die natuur gekoppel is. Dit is daarom logies dat die Groep die natuur sal koester en sy sake so sal doen dat dit die minimum impak op die omgewing het. Die risikobestuursprogram is daarom nie net gerig op die nakoming van regulatoriese vereistes nie, maar volg ’n “groen” benadering om ’n volhoubare omgewing te verseker.

In baie gebiede en dorpe is die Groep die grootste en enigste werkgewer en produk- en diensverskaffer, dikwels buite sy gewone produk- en besigheidslyne, en vervul hy daardeur ook sy gemeenskapsverantwoordelikheid.

Gesondheid en Veiligheid

Die veiligheid, welstand en gesondheid van werknemers en belanghebbers is ononderhandelbaar. Die bestuur van gesondheid en veiligheid ooreenkomstig die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid geskied by alle bedryfspunte as deel van die risikobestuursprogram. Die nakoming van die vereistes van die wetgewing word streng gemoniteer ten einde te verseker dat ’n veilige werksomgewing geskep en onderhou word.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Ok