Teken In
Loading...

HOEKOM ONS BESTAAN

Kaap Agri se belanghebbers moet beter af wees omdat Kaap Agri daar is, as wat hulle sou wees as Kaap Agri nie bestaan het nie.

ONS WAARDES

Kaap Agri se huidige waardes, wat nooit sal verander nie, beliggaam die gees waarin hy daarna streef om sy bestaansrede te laat realiseer en sluit die volgende in:

Die eienskap om eerlik en billik te wees
Die vaardigheid, goeie oordeel en beleefde gedrag wat van ‘n persoon verwag word wat opgelei is om suksesvol in sy of haar werk te wees.
Om doeltreffende kliënte verhoudinge en diensprogram in stand te hou
Om aanspreeklik te wees vir jou bedrywighede, verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar, en om resultate op ‘n deursigtige wyse bekend te maak.
Om ons besighede te ontwikkel met ‘n positiewe gesindheid ten opsigte van die gemeenskap waarbinne ons dit bedryf.
Om besorg te wees oor die welstand en ontwikkeling van ons personeel
Om deur kombinering van ons bestaansrede met ons strategie en bedryfsmetodes, ons verkope en kliënte ontwikkelingsdoelwitte stelselmatig te bereik deur  middel van kreatiwiteit en die etiese implementering van besigheidsbou tegnieke.

Hierdie waardes omvat ‘n oorkoepelende waarde wat uitgedruk word in die leuse:

Ons is die mens-mense!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies. Ok